Pengendalian Disiplin Pekerja dan Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)

19 & 20 Disember 2022
Hotel Tamu & Suites
Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru
Kuala Lumpur
RM 1,200 seorang
Kursus Termasuk
 • Nota kursus
 • Minum pagi, Makan Tengahari dan minum petang.
 • Sijil Kehadiran

Pelajari secara terperinci dan komprehensif tentang bagaimana untuk mengambil tindakan disiplin jika terdapat warga kerja yang melakukan salahlaku. Mengetahui implikasi undang-undang dan meminimakan kesan berkenaan kepada majikan.

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir kursus ini para peserta  akan dapat:

 1. Mengetahui apa itu salahlaku dan cara-cara mengadakan siasatan serta memahami tuduhan.
 2. Mengetahui prosedur mengendalikan SDD dengan betul sepertimana yang di tuntut oleh undang-undang.
 3. Merasai pengalaman mengadakan SDD di dalam latihan “mock inquiry”.
 4. Mengawal SDD dan memastikan SDD dapat di jalankan dengan lancar.
 5. Menulis laporan SDD dengan jelas dan terpeinci bagi memudahkan pihak Pengurusan membuat keputusan.
 6. Mengetahui kesan-kesan keatas majikan akibat dari hukuman yang di kenakan kepada pekerja samada mengikut Akta Kerja 1955 atau Akta Perhubungan Perusahaan 1967.

TOPIK KURSUS

1.Salahlaku

 • Definasi
 • Salahlaku kecil
 • Salahlaku besar
 • Prosedur Disiplin kecil & besar

2.Siasatan Salahlaku

 • Definasi
 • Tujuan
 • Ciri-ciri Pegawai Penyiasat
 • Cara-cara menyiasat
 • Format Lapuran Siasatan

3.Menyediakan Tuduhan / Memahami Tuduhan

 • Apa perlu ada dalam tuduhan
 • Contoh-contoh tuduhan
 • Cara-cara menyediakan tuduhan
 • Implikasi jika salah tuduhan
 • Bagaimana Tuduhan diberi
  • Surat tunjuk sebab
  • Siasatan Dalaman Disiplin (SDD)

4.Siasatan Dalaman Disiplin (SDD) / Domestic Inquiry

 • Apa itu SDD
 • Komposisi SDD
 • Bilik SDD
 • Prosedur SDD

5.Persediaan Ahli-ahli Panel Dalam SDD

 • Lantikan Ahli Panel
 • Sebelum SDD
 • Semasa SDD
  • Menangani Bantahan
  • Mengawal SDD

6. Menulis Lapuran SDD

 • Maklumat utama
 • Kes untuk Syarikat
 • Kes untuk Pekerja
 • Keputusan dan justifikasi

7. SDD di dalam Akta Kerja 1955 Seksyen 14

 • Prinsip Keadilan Asasi
 • Hukuman
 • Senarai hukuman
 • Prinsip di dalam memberi hukuman

8.Implikasi keatas Hukuman Kepada Pekerja

 • Akta Kerja 1955
  • Mahkamah Buruh
 • Akta perhubungan Perusahaan 1967
  • Representasi di Jabatan Perhubungan Perusahaan
  • Mahkamah Perusahaan
 • Mahkamah Sivil
 • Rayuan di Mahkamah Tinggi